تعبیر خواب تاکسی

 

 • تعبیر خواب تاکسی
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تاکسی » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تاکسی

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد تاكسي سوار شده ايد ؛ نشانة لذت بردن از موفقيتها و سرگرميهاي دوست داشتني اســت .

  2ـ اگــر ببينيد هنگام شب ba ديگران سوار تاكسي مي شويد ؛ علامت آن اســت كه مي خواهيد رازي ra از دوستان خود پنهان كنيد .

  3ـ اگــر ba زني سوار تاكسي شويد ؛ حاكي از آن اســت كه رسوايي شما ra بدنام خواهد ساخت .

  4ـ اگــر خواب ببينيد مشغول راندن تاكسي هستيد ؛ دلالت بر آن دارد كه در كاري كه be چنگ مي آوريد ؛ پشرفت اندكي خواهيد كرد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE