تعبیر خواب تاوه

 

 • تعبیر خواب تاوه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تاوه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تاوه

   

  محمدبن سيرين گويد :

  درخواب ديدن؛ خدمتكار خانه بود؛ كه آن چــه بر كدخداي خانه بود جمله بر عيال خود و ديگران نفقه كند. اگــر بيند تاوه نو داشت يا كسي بدو داد؛ دليل كه خدمتكاري مصلح او ra حاصل شود؛ يا از وي جدا شود. جابر مغربي گويد: اگــر بيند از تاوه چيزي مي خورد؛ دليل كه از خدمتكار خير و منفعت بدو رسد be قدر خوردني. اگــر بيند آن خوردني ترش و ناخوش است؛ دليل كه غمگين شود.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE