تعبیر خواب تابوت

 

 • تعبیر خواب تابوت
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تابوت » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تابوت

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  اگر در خواب تابوت ديديد نترسيد زيرا عمر شما طبيعي اســت و ديدن تابوت در خواب ارتباطي ba مرگ و زندگي ندارد. نفايس نوشته تابوت ملک وسيع و بزرگ اســت و مرده مال حرام در حالي که

  مرحوم مجلسي مرده ra مال و منال و خير و برکت تعبير کرده است. اگــر ديديد خودتان تابوت مي سازيد ساختمان مي سازيد ساختماني ke ساليان دراز بر جا مي ماند و خودتان هم از آن بهره مند مي گرديد. اگــر در خواب ديديد ke تابوتي ra be دوش مي برند و شما هم در زمره تشييع کنندگان هستيد خبري از غايب be شما مي رسد يا be چيزي ke از آن دل بريده ايد اميدوار مي شويد. اگــر گمشده اي داريد ke آن ra از دست رفته مي پنداريد باز مي يابيد. اگــر در خواب ديديد ke تابوتي پوشيده اســت و ندانستيد درون آن چيست يا کيست ba موردي برخورد مي کنيد ke نمي دانيد سود بخش اســت يا زيان آور ke مــمــکن اســت سود آور باشد. be هــر صورت ديدن تابوت در خواب وحشتناک نيست و نبايد بيننده خواب بترسد.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  تابوت : زندگي طولاني و خوش

  دراز کشيدن درون يک تابوت : موانع بر سر راه

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  ديدن تابوت در خواب؛ بيانگر وقوع يك اتفاق ناگوار است. ديدن جنازه در تابوت؛ نشانه‏ى غم و نااميدى است. اگــر خواب ببينيد در تابوتى هستيد؛ يعنى بيمارى خطرناكى شما ra تهديد مى ‏كند.

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  ديدن تابوتى خالى در خواب؛ نشانه‏ ى آن اســت كه از موضوعى نگران مى‏شويد. اگــر در خواب زير تابوتى ra بگيرد نشانه‏ى شنيدن اخبار خوب است.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE