تعبیر خواب تابه

 

 • تعبیر خواب تابه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تابه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تابه

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  تاوه ke ما امروز be آن ماهي تابه مي گوييم ظرفي اســت ke be ندرت مــمــکن اســت در روياي مردان ديده شــود و براي زنان نيز طبيعي اســت چــون be کار روزانه ايشان مربوط است. اگــر مردي در خواب ببيند ke تابه اي نو و براق دارد ba زني خوب روز آشنا مي شــود ke کاردان و خانه دار و مدير اســت و اگــر ديد تابه اش کثيف و سوراخ و قراضه اســت ba همسرش اختلاف پيدا مي کــنــد و بين آنها بگو مگوي شديد در مي گيرد. اگــر مرد مجردي خواب ببيند ke تابه اي کثيف و سوراخ و قراضه دارد زني کريه و زشت و بدخلق و خانه آتش زن در زندگي آينده او نقش حساس پيدا مي کند. فروختن تابه طلاق همسر اســت و اگــر جواني ببيند ke تابه اي نو مي خرد عاشق مي شــود و ازدواج مي کند. چـنـانـچه زني در خواب ببيند ke شوهرش براي او تابه اي نو خريده و be خانه آورده گرفتار هوو مي شود. اگــر مردي در خواب ببيند ke آشپزخانه يا اتاق پر از تاوه هاي کثيف مي باشد کاري خلاف طبع و رضاي زن هاي خانه انــجـام مي دهد be طوري ke هــمــه عليه او خواهند شوريد حتي دختر و مادرش. اگــر مردي ببيند ke دو تابه در آشپزخانه اســت يکي بزرگ و ديگري کوچک صاحب دختري مي شــود ke آن دختر از هــر جهت be مادرش شبيه خواهد بود.

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  ديدن تابه در خواب؛ نشانه‏ ى آن اســت كه يكى از دوستان قديمى خود ra مى‏ بينيد. اگــر در خواب يك تابه ‏ى خالى ra ديديد؛ يعنى از موضوعى غمگين مى‏ شويد. ديدن يك تابه‏ى كثيف در خواب؛ نشانه ‏ى آن اســت كه be خاطر موضوعى خشنود مى‏شويد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE