تعبیر خواب تابستان

 

 • تعبیر خواب تابستان
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تابستان » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تابستان

   

  محمدبن سيرين گويد :

  تابستان be خواب ديدن پادشاه سخت بود. اگــر گرماي سخت بود؛ چنانكه مردم ra از آن زيان بود؛ دليل كه مردم آن ديار از پادشاه خير و صلاح رسد و تابستان ra be وقت خود در خواب ديدن پربار؛ دليل كه عز و دولتش زياده شــود و كارش be مراد رسد و براي مردم عام؛ پادشاه ra be خواب ديدن؛ از پادشاه قوت و نصرت است. اگــر تابستان ra نه be وقت خويش بيند؛ تاويلش be خلاف اين است.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  تمام قدرتهاي خارج از محدوده توانايي ما ke مي توانند حادثه آفرين و تعيين کننده باشند در خواب ها be صورت نشانه هاي طبيعي تظاهر مي کـنـنـد از آن جمله هستند فصول سال. ابن سيرين نوشته تابستان پادشاهي اســت سخت و چــون پادشاه نيز قدرتي اســت تعيين کننده ba تعريف بالا مطابقت پيدا مي کند. اگــر گرمي هوا ra در فصل تابستان ببينيد نيکو اســت و اگــر در زمستان احساس کنيد ke هوا گرم اســت خبر از بهبود کار مي دهد و اگــر در بهار تابستان ra be خواب ببيند خواب شما خبر مي دهد ke مشکلي براي شما پيش مي آيد بخصوص اگــر در خواب احساس گرمي زياد بکنيد و کلافه باشيد. تابستان و گرمي هوا در غير فصل بخصوص در بهار ke طبيعت در نهايت تعادل اســت خشم مافوق و رييس هم مي تواند باشد يا يک گرفتاري دادگاهي و سئوال و تحقيق قضائي.

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  ديدن تابستان در خواب؛ بيانگر ايجاد مشكلات و گرفتارى است.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE