تعبیر خواب تئاتر

 

 • تعبیر خواب تئاتر
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب تئاتر » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب تئاتر

   

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  ديدن تئاتر در خواب؛ نشانه ‏ى آن اســت كه مرتكب اشتباهى مى‏ شويد. اگــر خواب بينيد كه در تئاترى حضور داريد؛ يعنى در دام افراد حيله‏ گرى مى‏افتيد.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد بر صندلي تئاتر نشسته ايد ؛ نشانة آن اســت كه از گفتگو ba دوستان جديد خود لذت بسيار خواهيد برد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد خود يكي از بازيگران تئاتر هستيد ؛ نشانة آن اســت كه از تفريحي كوتاه مدت لذت خواهيد برد .

  3ـ اگــر خواب ببينيد نمايشي دراماتيك تماشا مي كنيد ؛ نشانة آن اســت كه در اثر تفريحات حماقت آميز در آستانة نابودي ثروت خود قرار خواهيد گرفت .

  4ـ ديدن اپرا در خواب ؛ نشانة آن اســت كه بر آرزوها و خواسته هاي خود دست خواهيد يافت .

  5ـ اگــر be هنگام تماشاي نمايشي بخنديد يا براي بازيگري كف بزنيد ؛ نشانة آن اســت كه وظيفة خود ra فداي ارضاء هوسهايتان خواهيد كرد .

  6ـ اگــر خواب ببينيد هنگام آتش گرفتن سالن نمايش از آنجا مي گريزيد ؛ نشانة آن اســت كه be كار پرخطري دست خواهيد زد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE