تعبیر خواب بی وفایی

 

 • تعبیر خواب بی وفایی
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بی وفایی » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بی وفایی

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده اســت :

  شما بی وفا هستید : یک نفر از اعتماد شما سوء استفاده می کــنــد .

  یک مرد خواب ببیند ke be زنش وفادار نـیـسـت : دلتنگی و ناملایمتی در خانه

  یک زن خواب ببیند ke be شوهرش بی وفاست : احتمال دارد ke حامله باشد .

  یک مرد be نامزدش بی وفاست : پول هنگفتی در انتظارش اســت .

  یک زن be نامزدش بی وفاست : خبرهای بد دریافت می کــنــد .

  یک مرد مجرد be معشوقه اش بی وفاست : خطر مرگ

  یک زن مجرد be معشوقه اش بی وفاست : be شما خیانت می شــود .

  دیگران be یکدیگر بی وفا هستند : از طرف یک مرد نادرست be شما پولی می رسد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE