تعبیر خواب بی مصرف

 

 • تعبیر خواب بی مصرف
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بی مصرف » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بی مصرف

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده اســت :

  شما بی مصرف و بیکاره هستید : یک دوره خوب شروع می شــود .

  افراد مورد علاقه تان بی مصرف هستند : فرد مورد علاقه تان شما ra ترک می کــنــد .

  یک مرد خواب ببیند ke بی مصرف اســت : او در عشق ناکام خواهد ماند .

  یک زن خواب ببیند ke بی مصرف اســت : او نه معشوق خواهد داشت و نه شوهر

  دیگران بی مصرف هستند : زندگیتان پر از دردسر و گرفتاری خواهد بود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE