تعبیر خواب بی صبر و حوصله بودن

 

 • تعبیر خواب بی صبر و حوصله بودن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بی صبر و حوصله بودن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بی صبر و حوصله بودن

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده اســت :

  شما بی صبر هستید : ba آرامی ولــی مطمئناً be هدف هایتان خواهید رسید .

  شما ba بچه ها ba بی حوصلگی رفتار می کنید : یک پاکت ya نامه محتوی پول دریافت می کنید .

  با دوستان ba بی حوصلگی رفتار می کنید : پر گویی و فضولی

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE