تعبیر خواب بی شرم

 

 • تعبیر خواب بی شرم
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب بی شرم » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بی شرم

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده اســت :

  خواب یک آدم بی شرم : ۱- کمبود فروتنی و تواضع ۲- ناکامی در عشق

  دیگران be شما بی شرمی می کـنـنـد : ۱- کارهای شما بسیار مغشوش خواهند شــد ... ۲- دوستان شما ra فریب می دهند .

  یک بی شرم ra سرزنش می کنید : روابط عشقی ناکام

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE