تعبیر خواب بی دندان

 

 • تعبیر خواب بی دندان
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بی دندان » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بی دندان

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  ۱ـ اگــر خواب ببینید هیچ دندانی در دهانتان نـیـسـت ؛ نشانه آن اســت ke بــرای پیش بردن اهدافتان توانایی کافی نخواهید داشت .

  ۲ـ دیدن افراد بی دندان در خواب ؛ نشانه آن اســت ke دشمنان بــرای بدنام کردن شما کوشش خواهند کــرد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE