تعبیر خواب بی حرمتی

 

 • تعبیر خواب بی حرمتی
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بی حرمتی » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بی حرمتی

   

  هانس کورت مى ‏گوید :

  اگر در خواب ببینید ke دیگران be شما توهین مى ‏کنند ؛ be ایــن معناست ke موضوعى شما ra ناراحت مى‏ کــنــد ... اگــر دخترى در خواب ببیند کسى be او بى‏ حرمتى کرده ؛ be ایــن معناست ke ba نامطمئنى ارتباط دوستى برقرار مى‏ کــنــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE