تعبیر خواب بی تربیتی

 

 • تعبیر خواب بی تربیتی
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بی تربیتی » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بی تربیتی

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده اســت :

  شما بی تربیت هستید : نگذارید روی شما تاثیر بگذارند .

  دیگران بی تربیت هستند : دیگران باعث be وجود آمدن یک حادثه می شــونــد .

  خودتان ra در بین افراد بی تربیت می بینید : موفقیت در کارها

  دوستان شما بی تربیت هستند : افکار و اخلاق خودتان ra بیشتر کنترل کنید .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE