تعبیر خواب بی بند و باری

 

 • تعبیر خواب بی بند و باری
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بی بند و باری » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بی بند و باری

   

  آنلی بیتون مى ‏گوید :

  اگر خواب ببینید ke ba فرد بى ‏بند و بارى معاشرت مى‏ کنید ؛ be ایــن معناست ke be خاطر رفتار ناپسند خود ؛ دیگران شما ra مورد تمسخر قرار مى ‏دهند ... اگــر دخترى در خواب فرد هرزه ‏اى ra ببیند ؛ be ایــن معناست ke سعى دارد be نامزد خود بفهماند ke فرد سالمى اســت و اگــر زنى چنین خوابى ببیند ؛ بیانگر شک و تردید شوهرش نسبت be اوست .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE