تعبیر خواب بیسکویت

 

 • تعبیر خواب بیسکویت
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بیسکویت » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بیسکویت

   

  لیلا برایت مى‏ گوید :

  اگر خواب ببینید مشغول پختن بیسکویت هستید ؛ نشان ‏دهنده‏ ى شرکت در یک جشن ya مهمانى دوستانه اســت .

   

  آنلی بیتون مى ‏گوید :

  خوردن بیسکویت در خواب ؛ بیانگر آن اســت ke توطئه ‏ى دشمنان ra بر ملا مى ‏سازید ... اگــر دخترى در خواب خود ra مشغول خوردن بیسکویت ببیند ؛ دلالت بر توجه‏ى زیادی be جنس مخالف دارد .

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده اســت :

  شما بیسکویت دارید : یک سفر خوش در پیش دارید .

  بیسکویت می خرید : اشتهای شما زیاد خواهد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE