تعبیر خواب بیزار بودن

 

 • تعبیر خواب بیزار بودن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بیزار بودن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بیزار بودن

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده اســت :

  از چیزی بیزار هستید : مشکلات بر سر راهتان نمایان می شــونــد .

  از یک نفر بیزار هستید : ناراحتی و بی وفایی

  از چیزی بیزار هستید و از شرش خلاص می شوید : نگرانیها برطرف می شــود .

  دیگران از شما بیزار هستند : از ایــن اشخاص دوری کنید .

  نزدیکان ؛ شما ra بیزار می کـنـنـد : نقشه هایتان ra عملی نخواهید کــرد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE