تعبیر خواب بیداری

 

 • تعبیر خواب بیداری
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بیداری » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بیداری

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  اگر در خواب احساس کردید ke هوشیار هستید ؛ بیانگر تجربیاتى تلخ اســت .

   

  لیلا برایت مى‏ گوید :

  اگر در خواب ببینید ke از خواب بیدار مى‏ شوید ؛ نشان ‏دهنده ‏ى موفقیت در انــجـام کارهاست .

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده اســت :

  شما ra بیدار می کـنـنـد : مراقب باشید دردسرهای بسیاری be شما نزدیک می شــونــد .

  شما خودتان بیدار می شوید : در کارها موفق خواهید شــد .

  اعضاء خانواده ra بیدار می کنید : مخالفان شما be هدفشان نرسیده اند .

  اشخاص دیگر ra بیدار می کنید : وقایع خوشایند در انتظار شما هستند .

  شما be مدت طولانی بیداری می کشید : وجدان شما بسیار مغشوش اســت .

  دیگران be خاطر شما بیداری می کشند : خواسته شما برآورده می شــود ولــی ba تاخیر .

  شما بالای سر یک بیمار بیداری می کشید : پول و شادی

  بالای سر مرده بیدار می مانید : تمامی آرزوهایتان برآورده می شــود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE