تعبیر خواب بوقلمون

 

 • تعبیر خواب بوقلمون
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بوقلمون » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بوقلمون

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  ۱- دیدن بوقلمون در خواب ؛ علامت آن اســت ke از حرفه خود منفعتی بسیار be دست خواهید آورد .

  ۲- اگــر خواب ببینید تعدادی بوقلمون بــرای فروختن be بازار می برید ؛ علامت آن اســت ke زندگی شما be سمت آسودگی و آرامش پیش خواهد رفت .

  ۳- دیدن بوقلمون بیمار ya مرده در خواب ؛ علامت آن اســت ke be تنگدستی دچار خواهید شــد ؛ و ba شرایطی نامساعد و دشوار زندگی خواهید کــرد .

  ۴- خوردن گوشت بوقلمون در خواب ؛ علامت آن اســت ke سرگرمی و تفننی شادی آفرین در انتظار شماست .

  ۵- دیدن بوقلمون be هنگام پرواز در خواب ؛ علامت آن اســت ke از گمنامی ناگاه be شهرت خواهید رسید .

  ۶- اگــر خواب ببینید بــرای شکار بوقلمون be طرف آنها تیراندازی می کنید ؛ علامت آن اســت ke ba زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی ثروتی be چنگ می آورید .

   

  لیلا برایت مى ‏گوید :

  خوردن گوشت بوقلمون ؛ نشانه‏ ى سعادت اســت .

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده اســت :

  خواب یک بوقلمون : بــرای کشاورزان علامت یک محصول فراوان و عالی اســت .

  یک بوقلمون ra می کشید : بی وفایی و خیانت

  بوقلمون می خرید : منتظر واقعه بسیار خوشایندی باشید .

  بوقلمون می خورید : یک شادی بزرگ

  پرهای بوقلمون ra می کنید : دچار افسردگی عصبی خواهید شــد .

  یک بوقلمون ra سرخ می کنید : دردسر از طرف دوستان

  گوشت بوقلمون ra تکه می کنید : مشاجره ba شریکانتان در کار

  ساندویچ بوقلمون : شخص حریصی be دیدارتان می آید .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE