تعبیر خواب به فرزندی گرفتن

 

 • تعبیر خواب به فرزندی گرفتن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب be فرزندی گرفتن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب be فرزندی گرفتن

   

  لوک اویتنهاو می گوید :

  شما ra be فرزندی بگیرند : سرشکسته خواهید شــد .

  کسی ra be فرزندی بگیرید : مسئولیت های تازه خواهید داشت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE