تعبیر خواب بهمن

تعبیر خواب بهمن

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب بهمن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بهمن » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بهمن

   

  لوک اویتنهاو می گوید :

  بهمن : بدبختی

  دفن شدن در زیر بهمن : شکست خوردن

   

  لیلا برایت مى‏ گوید :

  دیدن بهمن در خواب ؛ نشانه ‏ى آن اســت کــه بــایــد بیشتر مراقب خود باشید احتمالا خطرى شما را تهدید مى ‏کند ... اگــر در خواب ببینید کــه بهمن راه شما را مسدود مى‏ کــنــد ؛ بــه ایــن معناست کــه دچار مشکل مى‏ شوید .

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده اســت :

  خواب یک بهمن : موانع غیرقابل عبور راه شما را سد خواهند کــرد .

  شما یک بهمن را مشاهده می کنید کــه از کوه سرازیر می شــود : بــه زودی شانس بــه سراغتان می آید .

  شما زیر یک بهمن مدفون شده اید : منفعت بزرگ در کارها

  دیگران زیر بهمن مدفون شده اند : یک تغییر مهم در اطراف شما رخ می دهد .

  بهمن ماه : خواب بهمن ماه در ماه بهمن : ایــن ماه بهترین ماه بــرای پول درآوردن اســت .

  در ماه بهمن بــه شما هدیه می دهند : در عشق بــه شما خیانت می شــود .

  بچه ای در ماه بهمن بــه دنیا می آید : نگرانی های شما بیشتر می شــونــد .

  خواب ماه بهمن در طول ماه های دیگر : بیماری

  شما در بهمن ماه بــه دنیا می آیید : وقایع مهم و خوشایندی بــرای شما اتفاق می افتد .

  بچه ها در ماه بهمن بدنیا آمده اند : آنها یک شغل سیاسی خواهند داشت .

   

  برچسب‌ها,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب بهمن”

  دیدگاه ها بسته شده اند.