تعبیر خواب بناگوش

تعبیر خواب بناگوش

 

 • تعبیر خواب بناگوش
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بناگوش » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بناگوش

   

  دیدن بناگوش در خواب ، پسری خوبروی و مبارک است و هر دو بناگوش دو پسر است .

   

  ابراهیم کرمانی می گوید :

  دیدن بناگوش در خواب ، دلیل بر قدر و جاه اوست و زیادت و نقصان دیدن در بناگوش ، دلیل بر قدر و جاه صاحب خواب است .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

  دیدن بناگوش در خواب بر چهار وجه است

  اول : پسری نیکو روی

  دوم : قدر و جاه

  سوم : دین درست (دین و ایمان)

  چهارم : منفعت از سبب فرزند

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE