تعبیر خواب بغل کردن

 

 • تعبیر خواب بغل کردن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بغل کردن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بغل کردن

   

  آنلی بیتون مى ‏گوید :

  اگر در خواب دیدید کسى ra بغل مى‏ کنید ؛ be ایــن معناست ke در عشقتان دچار شکست مى‏ شوید ... اگــر زنى در خواب ببینید ke شوهر خود ra در آغوش گرفته ؛ بیانگر آن اســت ke دست be کارهاى خطرناک مى ‏زند .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE