تعبیر خواب بعد از ظهر

 

 • تعبیر خواب بعد از ظهر
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بعد از ظهر » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بعد از ظهر

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  دیدن بعد از ظهرى بارانى در خواب ؛ بیانگر آن اســت ke براى مدتى دچار نومیدى مى‏ شوید ... دیدن خواب بعد از ظهر براى زن ‏ها ؛ دلالت بر آشنایى ba افراد جدید دارد .

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده اســت :

  یک بعد از ظهر زیبا : زندگی بــرای شما لذت بخش می شــود .

  یک بعد از ظهر ابری : منتظر منفعت بزرگ در کارتان نباشید .

  بعد از ظهر مه آلود : اعتماد be نفس داشته باشید .

  بعد از ظهر بارانی : پول

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE