تعبیر خواب بزغاله

 

 • تعبیر خواب بزغاله
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بزغاله » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بزغاله

   

  یوسف نبی علیه السلام می گوید :

  دیدن کشتن بزغاله غم و اندوه اســت .

   

  آنلی بیتون مى ‏گوید :

  دیدن بزغاله در خواب ؛ نشانه آن اســت ke در کسب لذت های دنیوی افراط می کنید و احتمالاً انسانی خوش قلب ra اندوهگین خواهید ساخت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE