تعبیر خواب برچسب

 

 • تعبیر خواب برچسب
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب برچسب » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب برچسب

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  دیدن برچسب در خواب ؛ علامت آن اســت ke be دشمنی اجازه می دهید از اسرار خصوصی شما مطلع شــود و از ایــن امر رنج خواهید برد .

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده اســت :

  خواب برچسب : خبرهای بسیار مهمی دریافت می کنید .

  روی یک پاکت ya بسته برچسب می چسبانید : be زودی سفری طولانی در پیش دارید .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE