تعبیر خواب برق انداختن

 

 • تعبیر خواب برق انداختن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب برق انداختن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب برق انداختن

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده اســت :

  خواب ببینید ke چیزی ra ba واکس برق می اندازید : ظاهر نقشه های شما هیچکس ra گول نمی زند .

  کف اتاق ها ra برق می اندازید : خودخواهی

  درهای خانه ra برق می اندازید : تنگ نظری شما باعث رنج شما خواهد شــد .

  اثاثیه منزل ra برق می اندازید : اوقات سختی در پیش دارید .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE