تعبیر خواب برخاستن

 

 • تعبیر خواب برخاستن
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب برخاستن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب برخاستن

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده اســت :

  صبح خیلی زود بر می خیزید : پول فراوان

  با طلوع خورشید بر می خیزید : خوشبختی بزرگ

  از روی تخت بر می خیزید : ناراحتی

  از روی زمین بر می خیزید : نگرانی و غم

  از روی صندلی بر می خیزید : خبرهای خوش

  از روی نیمکت بر می خیزید : نامه ای غیرمنتظره be دستتان خواهد رسید .

  به اتفاق شخصی ke دوستش دارید بر می خیزید : مشاجره

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE