تعبیر خواب برادر شوهر

 

 • تعبیر خواب برادر شوهر
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب برادر شوهر » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب برادر شوهر

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده اســت :

  خواب برادر شوهر : نزدیکان شما می خواهند از بی خبری شما سوء استفاده کـنـنـد .

  خواب ببینید ke ba برادر شوهرتان ازدواج می کنید : بیمار خواهید شــد .

  با برادر شوهرتان مغازله می کنید : علامت شکست بــرای مخالفان شما

  شما برادر شوهرهای متعدد دارید : منفعت مالی

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE