تعبیر خواب بخاری

 

 • تعبیر خواب بخاری
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بخاری » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بخاری

   

  لیلا برایت مى ‏گوید :

  اگر خواب ببینید ke شعله‏ هاى یک بخارى خوب نمى ‏سوزد ؛ بیانگر شادى و خوشحالى اســت ... اگــر در خواب نتوانید یک بخارى ra روشن کنید ؛ be معناى آن اســت ke ba یکى از اطرافیانتان دچار مشکل مى ‏شوید ... دیدن بخارى داغ در خواب ؛ نشان دهنده‏ ى آن اســت ke در زندگى رفاه کامل دارید .

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده اســت :

  خواب یک بخاری : وقایع مهم و خوشایند

  یک بخاری ra روشن می کنید : ترقی در کار

  یک بخاری ra خاموش می کنید : تغییرات مهم در وضعیت زندگی شما رخ خواهد داد .

  یک بخاری جدید می خرید : شما آدم سبک مغزی هستید .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE