تعبیر خواب بال زدن

 

 • تعبیر خواب بال زدن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بال زدن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بال زدن

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده اســت :

  پرندگان بال می زنند : یک بی وفایی در حق شما می شــود .

  پرندگان بسیاری بال می زنند : مراقب رقیب باشید .

  پرندگان روی درخت بالشان ra باز و بسته می کـنـنـد : مراقب اعمال یکی از اعضاء فامیل باشید .

  مرغابی ها روی آب بالشان ra باز و بسته می کـنـنـد :

  نامزد ya دوست شما فکرهایی در سر دارد ke شما نمی دانید .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE