تعبیر خواب باغ وحش

 

 • تعبیر خواب باغ وحش
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب باغ وحش » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب باغ وحش

   

  لیلا برایت مى‏ گوید :

  اگر خواب ببینید ke در یک باغ وحش حضور یافته‏ اید ؛ be ایــن معناست ke بــایــد در انــجـام کارهایتان دقت بیشترى کنید ؛ احتمالا خطرى شما ra تهدید مى‏ کــنــد .

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  اگر خواب ببینید از حیوانات باغ وحش دیدن می کنید ؛ علامت آن اســت ke سرنوشتی متغیر خواهید داشت ... گاهی دشمنان بر شما چیره می شــونــد و گاهی شما بر آنان تسلط می یابید ... ba مسافرت و زندگی در کشورهای مختلف دانشی کسب می کنید .

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده اســت :

  خواب یک باغ وحش : ba دقت و حوصله دوستانتان ra انتخاب کنید .

  تنها be باغ وحش می روید : مورد خشونت و بد رفتاری قرار می گیرید .

  زن و شوهر be باغ وحش می روند : خواسته های آنان برآورده نخواهد شــد .

  با نامزد ya دوستان be باغ وحش می روید : خطر و بد شانسی

  دوستان be باغ وحش می روند : رازتان ra بــرای هیچ کس فاش نکنید .

  ثروتمندان خواب بازدید از باغ وحش ra ببینند : بدبختی

  فقرا خواب بازدید از باغ وحش ra ببینند : پول

  به اتفاق بچه ها از باغ وحش دیدن می کنید : شادی و تفریح

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE