تعبیر خواب بازدید

 

 • تعبیر خواب بازدید
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب بازدید » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب بازدید

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده اســت :

  شما از کسی ya جایی بازدید می کنید : در عملی کردن نقشه هایتان ba مانع روبرو خواهید شــد .

  به دیدن بستگان می روید : مورد سوء ظن دیگران قرار می گیرید .

  یک دوست be دیدن شما می آید : ضرر مالی در کار

  یک پزشک شما ra عیادت می کــنــد : از دیگران پیشی می گیرید .

  شما be دیدن دوستان می روید : موقعیت شما ابداً خوب نـیـسـت .

  دوستان متعددی be دیدن شما می آیند : be زودی خبرهای خوش دریافت می کنید .

  شما از دیگران دیدن می کنید : یک محکمه در پیش دارید .

  دیگران بــرای کار be دیدن شما می آیند : غم بزرگی باعث ناراحتی شما خواهد بود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE