تعبیر خواب باتلاق

 

 • تعبیر خواب باتلاق
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب باتلاق » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب باتلاق

   

  لیلا برایت مى‏ گوید :

  مشاهده‏ ى باتلاق در خواب ؛ بیانگر آن اســت ke بــایــد در نقشه‏ هایى ke براى رسیدن be اهدافتان کشیده ‏اید ؛ دقت بیشترى نـمـایـیـد تا دچار شکست نشوید ... اگــر در خواب ببینید ke در باتلاقى افتاده‏ اید ؛ be ایــن معناست ke احتمالا دچار ضرر زیادى مى ‏شوید .

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  ۱ـ گذشتن از میان مناطق باتلاقی در خواب ؛ علامت آن اســت ke تحت الشعاع شرایطی ناسازگار قرار می گیرید ؛ و از ماجرایی عاشقانه ضربه ای شدید متحمل خواهید شــد .

  ۲ـ اگــر خواب ببینید be زمینی باتلاقی نزدیک می شوید ke پوشیده از گیاهان سبز اســت ؛ نشانه آن اســت ke ba خنثی کردن دسیسه ها و گذشتن از موانعی خطرناک be خوشبختی و سعادتی باور نکردنی دست می یابید .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE