تعبیر خواب اهانت

 

 • تعبیر خواب اهانت
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب اهانت » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب اهانت

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  اگر در خواب ببینید ke در دادگاه ؛ be یک قاضى اهانت مى ‏کنید ؛ بیانگر بى‏ دقتى در انــجـام کارهاست ... اگــر در خواب کسى be شما اهانت کــرد ؛ be ایــن معناست کارى انــجـام مى ‏دهید ke be شما احترام مى‏ گذارند .

   

  اچ میلر مى‏ گوید :

  اگر در خواب ببینید فرد اهانت کننده یک بچه اســت ؛ نشانه‏ ى پیروزى در انــجـام کارهاست ... اگــر در خواب ببینید کسى ke be شما توهین مى‏ کــنــد بزرگ‏تر از شما اســت ؛ نشانه‏ ى جدایى از دوستان اســت ... اگــر در خواب ببینید ke یک غریبه be شما توهین مى‏ کــنــد ؛ نشانه ‏ى گرفتارى‏ هاى کارى اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE