تعبیر خواب انگلیسی

 

 • تعبیر خواب انگلیسی
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب انگلیسی » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب انگلیسی

   

  لیلا برایت مى‏ گوید :

  انگلیسى صحبت کردن در خواب ؛ نشان دهنده‏ ى آن اســت ke در امور شغلى پیشرفت مى ‏کنید امــا در روابط عاشقانه ‏تان be مشکلات برخورد مى‏ کنید ... اگــر در خواب ببینید ke مشغول خواندن یک کتاب انگلیسى هستید ؛ نشانه‏ ى آن اســت ke زندگى یکنواختى دارید .

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده اســت :

  خواب یک زن ya مرد انگلیسی : دوست خوب شما خیال های بدی در سرش دارد .

  تعداد زیادی انگلیسی ba هم : دوستان دور و وحیله گر در اطراف شما هستند .

  شما be انگلستان می روید : طلبکاران از شما درخواست پول می کـنـنـد .

  در انگلستان زندگی می کنید : خواسته های شما بر آورده نخواهد شــد .

  شما ba یک زن ya مرد انگلیسی رابطه دارید : از یک بیماری ناشناخته رنج خواهید برد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE