تعبیر خواب امانت فروشی

 

 • تعبیر خواب امانت فروشی
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب امانت فروشی » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب امانت فروشی

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  مشاهده‏ مغازه ‏ى امانت فروشى در خواب ؛ بیانگر آن اســت ke در کسب لذت‏ هاى جسمانى زیاده‏ روى کرده و دچار بدنامى مى ‏شوید ... اگــر در خواب مشاهده کنید چیزى ra در مغازه امانت فروشى گرو مى‏ گذارید ؛ بیانگر دعواهاى خانوادگى اســت ... اگــر در خواب ببینید ke کالایى ra از گرو در مى ‏آورید ؛ بدین معناست ke فرصت‏ هایى براى جبران اشتباهات be دست مى ‏آورید .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE