تعبیر خواب الکتریسیته

تعبیر خواب الکتریسیته

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب الکتریسیته
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب الکتریسیته » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب الکتریسیته

   

  آنلی بیتون مى ‏گوید :

  ۱ـ احساس الکتریسته اندک در اندام ها بــه هنگام خواب ؛ علامت تغییراتی در زندگی اســت کــه پیشرفتی بــه دنبال ندارد ... امــا اگــر در خواب احساس کنید کــه برق شما را بــه شدت تکان می دهد ؛ نشانه آن اســت کــه بــا خطری جدی روبرو خواهید شــد .

  ۲ـ دیدن سیم حاوی الکتریسته در خواب ؛ علامت آن اســت کــه دشمنان نقشه هایی کــه بر علیه شما کشیده بودند و شما را نگران ساخته بودند ؛ بر هم خواهند زد .

  ۳ـ اگــر خواب ببینید مثل پیغامی از سیم های الکتریسته عبور می کنید ؛ علامت آن اســت کــه بــه  نقشه های دشمنان خود دست می یابید و بــه ایــن وسیله بر آنان غلبه می یابید .

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده اســت :

  از الکتریسته استفاده می کنید : بر اثر یک حادثه غافلگیر می شوید .

  جریان الکتریسته بــه شما می خورد : دوستان شما را فریب می دهند .

  دیگران از الکتریسته استفاده می کـنـنـد : در کارهایتان بسیار محتاط باشید .

  از وسایل الکتریکی استفاده می کنید : هماهنگی در بین دوستان

   

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب الکتریسیته”

  دیدگاه ها بسته شده اند.