تعبیر خواب الوار

تعبیر خواب الوار

 

 • تعبیر خواب الوار
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب الوار » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب الوار

   

  آنلی بیتون مى ‏گوید :

  ۱ـ دیدن الوار در خواب ، نشانه آن است که با قبول کارهای سخت ، مزد اندکی به دست خواهید آورد .

  ۲ـ دیدن الوارهای شعله ور در خواب ، نشانه آن است که از منبعی ناشناخته سود و ثروتی به شما خواهد رسید .

  ۳ـ اگر خواب ببینید الوارها را اره می کنید ، نشانه آن است که معاملاتی بیهوده انجام خواهید داد .

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

  خواب الوار چوبی : یک تغییر در اطراف شما رخ می دهد .

  الوار چوبی خیلی سنگین : مجبور خواهید شد بار سنگینی را حمل کنید .

  الوار چوبی سبک : یک پاداش خوب که شایستگی شما را دارد .

  یک تیر بزرگ فولادی : پول

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE