تعبیر خواب الوار

 

 • تعبیر خواب الوار
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب الوار » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب الوار

   

  آنلی بیتون مى ‏گوید :

  ۱ـ دیدن الوار در خواب ؛ نشانه آن اســت ke ba قبول کارهای سخت ؛ مزد اندکی be دست خواهید آورد .

  ۲ـ دیدن الوارهای شعله ور در خواب ؛ نشانه آن اســت ke از منبعی ناشناخته سود و ثروتی be شما خواهد رسید .

  ۳ـ اگــر خواب ببینید الوارها ra اره می کنید ؛ نشانه آن اســت ke معاملاتی بیهوده انــجـام خواهید داد .

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده اســت :

  خواب الوار چوبی : یک تغییر در اطراف شما رخ می دهد .

  الوار چوبی خیلی سنگین : مجبور خواهید شــد بار سنگینی ra حمل کنید .

  الوار چوبی سبک : یک پاداش خوب ke شایستگی شما ra دارد .

  یک تیر بزرگ فولادی : پول

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE