تعبیر خواب النگو

 

 • تعبیر خواب النگو
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب النگو » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب النگو

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  ۱ـ اگــر خواب ببینید النگویی در دست دارید ke دوست ya نامزد شما هدیه داده اســت ؛ نشانه آن اســت ke در آینده ای نزدیک ازدواج خواهید کــرد .

  ۲ـ اگــر دختری در خواب النگوی خود ra گم کــنــد ؛ در آینده ba زیانها و مشکلات فراوانی روبرو می شــود .

  ۳ـ اگــر خواب ببینید النگویی پیدا می کنید ؛ نشانه کسب ثروتی قابل توجه اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE