تعبير خواب اپرا

 

 • تعبير خواب اپرا
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب اپرا » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب اپرا

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  اگر در خواب ببينيد كه be عــنــوان تماشاگر ؛ در اپرايى حضور يافته ايد ؛ بدين معناست كه ba دوستانى هم سليقه آشنا شده و در كارها پيشرفت مى‏ كنيد و نتايج خوبى be دست مى ‏آوريد .

   

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  ديدن اپرا در خواب ؛ نشانه‏ ي زندگى خانوادگى يا شخصى شما مى ‏باشد و اگــر خودتان در اپرايى شركت كرديد معنا اين اســت كه كار مهمى انــجـام مى ‏دهيد ؛ امــا فايده‏ ى كمى مى ‏بريد .

   

  در کتاب سرزمين روياها آمده اســت :

  به اپرا مي رويد : آشفتگي بزرگ در خانواده

  در اپرا هستيد : كارهاي شما بسيار مغشوش اســت .

  هنرپيشه ها در اپرا هستند : كاميابي در عشق

  يك اپراي بزرگ : يك دوست كه مدت زيادي غايب بوده اســت برمي گردد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE