تعبير خواب اسم

 

 • تعبير خواب اسم
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب اسم » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب اسم

   

  در کتاب سرزمين روياها آمده اســت :

  در خواب مي شنويد كه شما ra be اسم صدا مي كنند : خبرهاي بسيار خوش

  غريبه ها شما ra be اسم صدا مي كنند : ملاقاتي خواهيد داشت .

  شما ra be اسم ديگري صدا مي كنند : در عشق شانس ba شما نيست .

  شما اسم نامزد يا دوستتان ra فرياد مي كشيد : يك نفر كه براي شما بسيار نگران اســت be ديدن شما مي آيد .

  اسم فرزندانتان ra در خواب صدا مي زنيد : آنها آدم هاي بسيار مهمي خواهند شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE