تعبير خواب اسباب بازي

تعبير خواب اسباب بازي

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبير خواب اسباب بازي
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب اسباب بازي » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب اسباب بازي

   

  منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

  هوس هاي زودگذر آميخته بــه سبک سري هاي ما درخواب بــه شکل اسباب بازي اعم از عروسک يا چيزهاي ديگر تجسم مي يابند ... عروسک بي اعتقادي و سست ارادي اســت و چـنـانـچه ببينيد در خواب عروسکي داريد گوياي آن اســت کــه بــه قدر کفايت براي انــجـام کار مهمي کــه پيش روي شما قرار گرفته نه اعتقاد داريد و نه اراده ... اگــر عروسک بــه کسي مي دهيد خواب شما مي گويد بــه نيرنگ و فريب متوسل مي شويد و کاري مي کنيد کــه براي شما مي تواند دل خوش کننده باشد امــا براي ديگري بي محتوا و پوچ اســت ... اگــر دختر جواني هستيد و در خواب عروسک ديديد نشان آن اســت کــه عشقي در مسير زندگي شما پيدا مي شــود و چـنـانـچه زن جواني هستيد صاحب فرزند مي شويد يا ضمير نا خودآگاه تان ضرورت وجود يک فرزند را تذکر مي دهد ... اسباب بازي هاي ديگر بــا توجه بــه نوع آن ها مي توانند تعبير و معاني مختلف داشته باشند ... اسب بازيچه چوبي خودکامگي و غرور اســت کــه موجب تخفيف شان شما مي شــود ... اگــر در خواب طناب بازي مي کنيد خوابتان بــه شما مي گويد از کاري کــه توفيق حاصل نکرده ايد منصرف شويد و تکرار نکنيد چــون هــر قدر بدويد باز در جاي اوليه خواهيد بود و جز خستگي چيزي براي شما باقي نمي گذارد ... اسباب بازي هاي مکانيکي عموما نيرنگ و فريب هستند چــه کسي بــه شما بدهد و چــه شما بــه کسي هديه کنيد ... اگــر خود را در يک فروشگاه اسباب بازي ديديد در آينده نزديک عده اي گرد شما را مي گيرند کــه مي خواهند شما را بــه انــجـام کاري وا دارند کــه آن عمل سود بخش نيست ... آتيانوس مي گــفــت در دختران و پسران جوان اشتياق بــه ازدواج و تشکيل کانون خانوادگي بــه صورت اسباب بازي و بــه خصوص عروسک در خواب تجسم مي يابد ... حيوانات بخصوص حشرات مدل و بازيچه کــه غالبا از پلاستيک ساخته مي شــود رنجي اســت کــه از نيش زبان مردم مي بريد .

   

  لوك اويتنهاو مي گويد :

  اسباب بازي : مسئله در بين زوج

   

  برچسب‌ها

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبير خواب اسباب بازي”

  دیدگاه ها بسته شده اند.