shixon

تعبير خواب ازدواج
به دل آهنگ خدا داشتن برتر است ، تا خسته کردن جوارح به عبادت

ایران کلوب

این سایت مطابق با قوانین جمهوری اسلامی است

تعبیر خواب ازدواج

تعبیر خواب

 

برای مشاهده « تعبیر خواب ازدواج » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب ازدواج

 

لوک اویتنهاو می گوید :

ازدواج ، عروسی : رسیدن به هدف
ازدواج کردن : سود ، خوشبختی ، در برخی موارد می تواند به معنای اختلافات نیز باشد .
دیدن شوهر : امیدهای واهی
دیدن زن : درآمد خوب و پشت سرگذاشتن یک موقعیت مشکل به خیر و خوشی

 

محمد بن سیرین می گوید :

اگر ببیند زن خواست ، دلیل که شرف و بزرگی اش زایل شود ، اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید ، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود . اگر ببیند با آن زن جمع نشد ، دلیل که چیزی اندک از مال وی را حاصل شود . اگر زنی ببیند او را مرده به زنی گرفت و در سرای زن با وی جمع شد ، دلیل که مال زن نقصان شود ، یا حال وی متغیر شود . اگر ببیند زن خواست ، لکن زن را ندید و نامش ندانست ، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد . اگر زن را ببیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آنِ شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد ، دلیل که آن زن بمیرد . اگر آن زن معروف بود ، دلیل بر نقصان مال زن کند .

 

ابراهیم کرمانی می گوید :

اگر زن شوهردار در خواب ببیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید . دلیل بود بر شرف و عزت و زیادتی مال . اگر ببیند عروسی خواست کردن و عروسی را ندید و نشناخت ، بیم مرگ است او را و بعضی گویند : شخصی بر دست او هلاک شود و اگر ببیند بیمار است و زنی مجهول خواست و یا کسی دید زن او شوهر کرد و آن شوهر را به خانه برد ، دلیل که مالی بسیار از این مَمَر به شوهر او رسد . اگر ببیند زنی نابکار به زنی خواست و با وی جمع نشد ، آن چه گفتم کمتر بود .

 

جابر مغربی می گوید :

اگر ببیند دختری دوشیزه را به زنی کرد و دوشیزگی او را بستد ، دلیل که اندر آن سال او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی ببیند . اگر ببیند به حرام دوشیزگیِ دختری بستد ، دلیل که مالی حرام بدست آورد .

 

حضرت امام جعفر صادق (ع)‌ می فرمایند :

زن گرفتن در خواب بر چهار وجه است

اول : بزرگی و مقام

دوم : زیادتی مال

سوم : سرحالی وآسایش

چهارم : خرمی و شادی

 

آنلی بیتون مى ‏گوید :

1ـ اگر دختری خواب ببیند با پیرمردی ازدواج می کند ، علامت آن است که با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد . اما اگر خواب ببیند در هنگام جشن ازدواج مردی با لباس سیاه از مقابلش می گذرد و نگاه ملامت آمیزی به او می کند نشانه آن است که سردی و بی تقاوتی یکی از دوستان او را ناامید می سازد .

2ـ دیدن مراسم ازدواج دیگران در خواب با میهمانانی شادمان که لباس هایی زیبا بر تن کرده اند ، علامت آن است که از زندگی لذت هایی عالی خواهید برد . اما اگر میهمانان لباس هایی سیاه بر تن کرده باشند ، علامت آن است که در آینده به سوگ کسی خواهید نشست .

3ـ اگر خواب ببینید با کسی پیمان ازدواج می بندید ، نشانه آن است که خبرهایی ناگوار خواهید شنید .

4ـ اگر خواب ببینید در جشن ازدواج کسی شرکت کرده اید ، نشانه آن است که امور شغلی به طرز باور نکردنی امید بخش خواهد شد و از فکر کردن به افراد مورد علاقه خود لذت زیادی خواهید برد .

5ـ اگر خواب ببینید در جشن ازدواج واقعه ای ناگوار رخ می دهد ، علت آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد یا از مرگ یکی از اعضای خانواده خود رنج خواهید کشید .

6ـ اگر دختری خواب ببیند عروس شده است اما هیچ احساس خوشحالی نمی کند ، علامت آن است که در زندگی به نومیدی دچار خواهد شد و در امور عاطفی شکست خواهد خورد .

 

لیلا برایت مى‏ گوید :

اگر به شما پیشنهاد ازدواج شد ، نشانه‏ ى خوشبختى در زندگى مى ‏باشد ، شوهر کردن در خواب ، نشانه ‏ى رفاه مالى است و طلاق گرفتن ، علامت آن است که مورد تهمت دیگران قرار خواهید گرفت .

 

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب ازدواج : ایام خوش در پیش است .

در یک ازدواج شرکت می کنید : منفعت های بزرگ مالی

ازدواج یکی از اعضاء فامیل : خصومت در خانواده

یک شوهر یا زن در یک ازدواج شرکت کند : سود

ازدواج خواهرتان : خطر بزرگ

ازدواج یک برادر : پول

ازدواج یک دختر باکره : احترام

ازدواج پسرتان : پول به دستتان می رسد .

ازدواج دخترتان : ثروت

در ازدواج یک بیوه شرکت می کنید : پول زیادی بدست می آورید .

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید :
Facebook Twitter balatarin cloob Donbaler Donbaleh yahoo Google Buzz Google Bookmarks Digg Technorati delicious FaceNama
مطالب تصادفی
مطالب مرتبط

5 پاسخ به “تعبیر خواب ازدواج”

 1. حمید می‌گه:

  ممنون از لطفتون

 2. ح.ا می‌گه:

  خواب ازدواج با مرد یهودی چه معنایی دارد

 3. مينا می‌گه:

  اگر أفراد دیگه خواب ازدواج تورا ببینند چه تعبیری دَارد

 4. سارا می‌گه:

  خواب دیدم قراره با شوهرم ازدواج کنم ، ولی یه دعوایی می شه ، پدر شوهر و مادر شوهرم با من دعوا می کنن ، بعد مادر شوهرم من رو تا دمه در همراهی می کنه ، شوهرم هم با یه دختر دیگه ازدواج می کنه ، نن دختره رو دمه در می بینم ولی نمیشناسمش ، بعد من همین جور تو خیابونها سرگردونم ، مامانم هم نمی دونه من ازدواج نکردم ، پیشه اونها هم نمی خوام برم ، تو خیابون و یه پاساژ بزرگ داداش و پسر دایی ام رو می بینم ازشون فرار می کنم تا منو نبینن ، بعد تو همون پاساژ بزرگ شوهرم رو می بینم که یه خورده موهاش سفید شده ولی می خنده ، بدونه اینکه منو ببینه رد می شه می ره، منم دنباله جایی می گردم تو اون پاساژ ، ولی جایی که من می گردم عوض شده ، بعد مانتو و رروسریمو تو یکی از طبقه ها جا گذاشتم ، بر می گردم پیدا می کنم ، بعد برا شوهرم اینجوری اس ام اس می زنم شب اول عروسیمون …. و منظورم این بود که تنهام گذاشتی ولی ننوشتم . تعبیر این خواب چی می تونه باشه

« اللّهم عجل لولیک الفرج »
امروز : یکشنبه ۲ آبان

خانواده

مروری بر مطالب گذشته