تعبير خواب احمق

 

 • تعبير خواب احمق
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب احمق » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب احمق

   

  در کتاب سرزمين روياها آمده اســت :

  خواب احمق ها : يك اتفاق غيرمنتظره و خوشايند در انتظار شماست .

  يك دسته احمق : روح شما be طرز خارق العاده اي كار مي كند .

  شما احمق هستيد : be زودي خودتان ra در پست وزارت خواهيد ديد .

  بچه ها احمق هستند : روي نردبان اجتماع در پله هاي بالا جا خواهيد داشت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE