تعبير خواب اتو کردن

 

 • تعبير خواب اتو کردن
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب اتو کردن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب اتو کردن

   

  ليلا برايت مى ‏گويد :

  ديدن يا استفاده كردن اتو در خواب ؛ نشانه‏ ى be پيروزى رسيدن در كارها اســت ... اگــر در خواب ديديد لباسى ra سوزانده‏ ايد ؛ be اين معناست كه موقعيت خوبى براى آرامش روحيتان پيش مى ‏آيد .

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد لباسي اتو مي كنيد ؛ نشانه آن اســت كه اوضاع كار و روابط خانوادگي شما بر وفق مراد خواهد بود .

  2ـ اگــر دختري خواب ببيند لباسي اتو مي زند و ناگاه دست خود ra ba اتو مي سوزاند ؛ علامت آن اســت كه  آرامش او ra ؛ بيماري يا حسادت بر هم خواهد زد .

  3ـ اگــر خواب ببينيد ba اتو لباسي سوزانده ايد ؛ نشانه آن اســت كه رقيبي باعث نگراني خود و سوءظن شما خواهد شــد .

  4ـ اگــر در خواب اتو be نظر خاموش و سرد بيايد ؛ نشانه آن اســت كه در خانواده خود ؛ ba كمبود محبت روبرو خواهيد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE