تعبير خواب اتاق پذيرايي

 

 • تعبير خواب اتاق پذيرايي
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب اتاق پذيرايي » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب اتاق پذيرايي

   

  در کتاب سرزمين روياها آمده اســت :

  خود ra در يك اتاق پذيرايي مي بينيد : يك كار سخت در انتظار شماست .

  در اتاق پذيرايي يك زن زيبا هستيد : از يارتان جدا خواهيد شــد .

  در اتاق پذيرايي يك زن زشت و بد هيبت هستيد : مشاجره

  خواب ببينيد كه در اتاق پذيرايي معاشقه مي كنيد : مورد آزار و مواخذه قرار خواهيد گرفت .

  يك اتاق پذيرايي ra مرتب مي كنيد : نتايج عالي درامور عشقي

  يك اتاق پذيرايي پر از اشياء كمياب : ناراحتي و نا اميدي

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE