تعبير خواب اتاق خواب

 

 • تعبير خواب اتاق خواب
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب اتاق خواب » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب اتاق خواب

   

  هانس كورت مى ‏گويد :

  اگر دخترى خواب اتاق خوابى تميز و زيبا ra ببيند ؛ be معناى آن اســت كه مردى ثروتمند be او پيشنهاد ازدواج مى ‏دهد ... مشاهده‏ ى اتاق خواب زيبا در خواب ؛ علامت آن اســت كه ثروتى غيرمنتظره از طريق فاميل ؛ فرد ناشناس و يا معامله ‏اى در تجارت be شما خواهد رسيد .

   

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  اتاق خواب در هــر حال be معنى روابط جنسى و زناشويى اســت ... اگــر در خواب خود ra در اتاق خواب خودتان مشاهده كرديد ؛ بدين معناست كه دچار يأس و نااميدى خواهيد شــد ... و اگــر در خواب خود ra در اتاق خوابى ناآشنا ديديد ؛ علامت آن اســت كه ba فردى آشنا مى ‏شويد كه روابط دوستانه ‏اى ba او پيدا مى ‏كنيد .

   

  در کتاب سرزمين روياها آمده اســت :

  خواب اتاق خواب خودتان ra مي بينيد : تغيير در امور احساسي و عشقي

  اتاق خواب خيلي لوكس يك شخص ديگر : در كارهاي فعلي شما تاخير بسيار وجود دارد .

  يك اتاق خواب در يك آپارتمان : در مورد رازهاي فاميلي بايد سكوت اختيار كرد .

  شما در يك اتاق هتل خوابيده ايد : غيبت و پرگويي هاي احمقانه be زودي شروع مي شــود .

  در اتاق خواب يك دوست خوابيده ايد : شما گيج خواهيد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE