تعبير خواب ابزار کار

 

 • تعبير خواب ابزار کار
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب ابزار کار » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب ابزار کار

   

  در کتاب سرزمين روياها آمده اســت :

  خواب تعداد زيادي ابزار كار : ثروت

  به شما ابزار كار اهدا مي كنند : بعضي ها be خاطر شما كارهاي بسياري انــجـام خواهند داد .

  ابزار كار مي خريد : تغييرات مهم

  ابزار كار مي فروشيد : پول be دستتان مي آيد .

  ابزار كار مكانيكي : يك هديه دريافت مي كنيد .

  ابزار تجاري : يك زن be شما پيشنهادي مي كند .

  ابزار ماهيگيري : شكست در كار

  ابزار جراحي : رنج

  ابزار موسيقي : خوشبختي

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE