تعبير خواب آژير خطر

 

 • تعبير خواب آژير خطر
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آژير خطر » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آژير خطر

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  آژير خطر : خبرهايي خوب خواهيد شنيد .

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  شنيدن آژير خطر در خواب ؛ نشانه آن اســت كه بر سر تصاحب چيزي ؛ ba كسي كشمكش خواهيد داشت و سرانجام پيروزي از آن شما خواهد شــد .

  اگر زني چنين خوابي ببيند ؛ نشانه آن اســت كه از همسر خود جدا خواهد شــد .

   

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  ديدن آژير خطر؛ be معنى غم ؛ غصه و بيچارگى مى‏ باشد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE