تعبير خواب آينده

 

 • تعبير خواب آينده
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آينده » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آينده

   

  در کتاب سرزمين روياها آمده اســت :

  آينده خود ra در خواب مي بينيد : فرصت اين ra پيدا مي كنيد كه يك كدورت قديمي ra از ميان برداريد .

  آينده شما خوب نيست : شادي

  آينده فرزندانتان : خوشبختي

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE